Ma 2020. 8. 7, péntek, Ibolya napja van.

„EGYÜTT A TISZAPARTIS TEHETSÉGEKÉRT”

2011.05.31 10:21. -

Kovács Janka - szolnokinaplo.hu Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskolában az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg a TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai tehetséggondozás” programon belül az „EGYÜTT A TISZAPARTIS TEHETSÉGEKÉRT” című projekt 2010. január 1. és 2011. június 30. között. Tovább a teljes cikkre . . . Képgalériánkat itt megtekintheted    

Hirdetés

Kovács Janka - szolnokinaplo.hu

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskolában az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg a TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai tehetséggondozás” programon belül az „EGYÜTT A TISZAPARTIS TEHETSÉGEKÉRT” című projekt 2010. január 1. és 2011. június 30. között.

Tovább a teljes cikkre . . .

Képgalériánkat itt megtekintheted

 

 

A projekt 18 hónap alatt közel 300 tanuló tehetségének felismerését, kibontakoztatását segítette tehetséggondozó foglalkozásokon való részvétellel. Közülük 160 tanuló több foglalkozáson is részt vett. A tantestület minden tagja bekapcsolódott a munkába. A tantestületből 16 fő vett részt tehetséggondozáshoz kapcsolódó 30 órás továbbképzésen, valamint a tantestület egésze – 36 munkatárs – ismerkedett 14 órában előadásokon a tehetség-felismerés, tehetséggondozás alapfogalmaival, eszközeivel, módszereivel.

Az iskola regisztrált tehetségponttá vált, bekapcsolódott a tehetségpontok hálózatába.

A pályázat eszközbeszerzéssel is segítette a tehetséggondozó munkát.

Az intézmény Pedagógiai programjában a tehetségről megfogalmazott gondolatoka következők:

Cél, hogy feltárja a személyiség megismerésének folyamatában az átlagtól pozitív irányban eltérő képességelemek és képességstruktúrákat. Továbbá feladata a tehetséggondozásra rendelkezésre álló tevékenységi területek és időkeretek összehangolt működtetése illetve a kiemelkedő képességek felismerése, gondozásának biztosítása.

Tevékenysége:

–Az emelt szintű képzés differenciált tanulásszervezése.

–A kiscsoportos (bontott csoportok) foglalkoztatás, nyelvvizsgára felkészítő csoport, tehetséggondozó csoportok működtetése.

–Az iskolai, városi, megyei és országos tanulmányi-, művészeti-, valamint sportversenyekre való felkészítés biztosítása.

–Az iskola könyv- és médiatárának bővítése.

–Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási lehetőségeinek figyelése, támogatása – szülőkkel együttműködve.

–Felsőoktatási intézmények előkészítőivel való kapcsolattartás (Tehetségért Mozgalom).

TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai tehetséggondozás”

2010. január 1-től 2011. június 30-ig zajlik a projekt megvalósítása, amelyben 13 millió forintot használt fel az iskola a tehetséggondozó foglalkozások tartására, versenyek szervezésére, a munkatársak képzésére, eszközbeszerzésre.

A fejlesztés hosszú távú céljai közé tartozik az oktatás minőségének javítása érdekében a tehetséges tanulók magas színvonalú képzése, nevelése és az esélykülönbségek mérséklése, a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A közvetlen céljai pedig a tanulók versenyeredményének javulása; érettségi eredmény javulása, ami hozzájárul a továbbtanulási eredmény megtartásához/javításához.

Ennek a projektnek a feladata, hogy biztosítsa a pedagógusok tehetségkutató, tehetségfejlesztő tudása bővítéséhez a képzések finanszírozásának, és a pedagógusok tehetségfejlesztő munkája finanszírozását. Szorosan kapcsolódtak a különféle tehetség felismerő tevékenységek. Tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken, előadásokon való részvétel a tehetség felismerése és gondozása módszertanának bővítése érdekében – felkészülés egyéni fejlesztési programok kialakítására. Megvalósítottak tanulmányi versenyeket és bemutatkozó programokat tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket tartott az iskola. Az iskola által működtetett 2 városi munkaközösség (földrajz, informatika) részére előadások szervezése tehetségkutatás, tehetségfejlesztés témákban – hálózatépítés.  Bekapcsolódás tehetségfejlesztő műhely-munkába – Tehetségpontokkal való együttműködés, országos tehetségsegítő hálózatba bekapcsolódás. Tehetséggondozáshoz szükséges eszközök beszerzése.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2010. januártól megkezdték a munkát a tehetséggondozó csoportok. A tehetséggondozó foglalkozásokkal segítettük a szociálisan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű tanulók tehetségének kibontakoztatását is.

A 18 hónap alatt 94 tehetséggondozó csoport dolgozott. Minden csoporthoz fejlesztési terv, megvalósítás dokumentálása, elemzés, értékelés készült.

A csoportokban 291 tanuló részesült a tehetségfejlesztő munkában. Közülük 161-en legalább két csoportban dolgoztak. Több tanulónál a fejlesztés folyamata végigvonult a 3 féléven. Ezen tanulók egyéni fejlesztési tervei, ill. az eredményesség vizsgálata segít a következő években a hatékonyság továbbnövelésében.

36 verseny és bemutatkozó program lebonyolítását szervezte meg a tantestület.

A legkiemelkedőbb versenyeredmények:

–történelem OKTV-n országos 8. helyezés,

–megyei versenyeken 1-5. helyezés: idegen nyelvek, magyar, matematika, kémia, biológia, történelem, rajz, ének, testnevelés tárgyakból,

–kiemelkedő eredmény a Tiszaparti Színkör 2010-ben szerzett „A legjobb szín díja” valamint 3 szereplő legjobb alakításért kapott díja,

–ének-zene területén szerzett kiemelkedő eredmények – arany és ezüst minősítések, Arany diploma és Év kórusa cím.

A 6 bemutatkozó projekt nyitórendezvénye a Társadalomtudományi nap volt. Mind a két alkalomhoz fotó kiállítás és pályázat társult.

Városi munkaközösségi foglalkozást szervezett 2 munkatárs informatikából és földrajzból, ami kapcsolódott a tehetséggondozáshoz és segített a kapcsolatépítésben általános- és középiskolákkal.

A tehetséggondozó csoportokhoz fejlesztési terv, megvalósítás dokumentálása, elemzés, értékelés készült.

A versenyekhez, bemutatkozó programokhoz is cél- sikerkritérium meghatározása, lépések leírása, értékelés, elemzés dokumentálása készült. A megbeszélésekről jegyzőkönyvek, az elért eredményekhez dokumentumok készültek.

Június 28-án az egész tantestület részére előadást tartott Szabó Győzőné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, pszichológus. Decemberben ezt újabb előadás és műhelymunka követte. Így az egész tantestület 14 órányi előadáson foglalkozott tehetség felismerés, gondozás, fejlesztés témával és vett részt ehhez kapcsolódó műhelymunkában. 14 munkatárs vett részt 30 órás „A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben” című tanfolyami képzésben. 2010 nyarán regisztrált tehetségponttá vált az iskola. Matematika, fizika, földrajz és történelem, rajz, magyar nyelv és irodalom területen történt a tehetségek fejlesztését segítő eszközök vásárlása.

Fenntarthatóság

Az intézmény vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott szolgáltatásokat, programokat a befejezést követően legalább 3-5 évig fenntartja - a rendelkezésre álló anyagi keretek és lehetőségek között. Erre biztosíték, hogy a projektet megelőzően is szerveztünk tanulmányi versenyeket (90 %-át a projektben felsoroltaknak), működtettünk tehetséggondozó csoportokat, végeztünk egyéni fejlesztéseket, működtettük a városi munkaközösségeket, igyekeztünk bővíteni az eszközkészletet. Az előadásokon, képzéseken szerzett új ismeretek, eszközök, módszerek segítenek abban, hogy tovább javuljanak a tanulmányi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási eredmények, ami visszahat a környezet elégedettségére, a beiskolázásra és a továbbtanulási eredményekre.

A délutánon a tanárok bemutatták a projekt sikereit, illetve tanulók beszéltek az elért eredményeikről. Az iskolai kórus énekelt, akik a nemrégiben megrendezett Társas éneklő versenyen szépen szerepeltek. A délutánt Nagy Györgyné igazgatóasszony beszédével zárta.Hirdetés

Keresés

Ajánló

Szolnok Megyei Napló 2020.08.05 (30. szám)
Preszízs magazin 2020. tavasz
Médiaajánlat

Hírek röviden


Facebook


Webmail 

Időjárás


Hirdetések

Szavazás

Melyik a legkedveltebb szolnoki hírforrása, honnan értesül leggyakrabban a szolnoki hírekről?


♦ Helyi internetes oldalak (71.43%)


♦ Helyi rádiók (0%)


♦ Helyi televízió (0%)


♦ Ingyenes újságok (28.57%)


♦ Napilap (0%)


Hirdetések

Etarget