Ma 2018. 12. 17, hétfő, Lázár napja van.

Pótfelvételi - SZENT ISTVÁN EGYETEM

2011.08.01 15:53. - Booster

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST HIRDET a 2011/2012 TANÉVRE Tovább a részletekért . . .  

Hirdetés

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST HIRDET a 2011/2012 TANÉVRE

Tovább a részletekért . . .

 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST HIRDET a 2011/2012 TANÉVRE

 

1. Alapképzéseinket a pótfelvételi eljárásban csak költségtérítéses formában indíthatjuk nappali és levelező tagozaton is.

 

TANÍTÓ, ANDRAGÓGIA, INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS, SZOCIÁLIS MUNKA

 

Költségtérítés összege:

nappali tagozaton       minden szakon 81.000 Ft./félév.

levelező tagozaton      a szociális munka és tanító szakon 128.000 Ft/félév,

informatikus könyvtáros és andragógia szakokon 122 000 Ft./félév.

Felvételi minimális ponthatár: 200 pont.

 

2. Felsőfokú szakképzéseink költségtérítése nappali és levelező tagozaton 82.000 Ft. / félév

nappali tagozaton:IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER

levelező tagozaton: IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER, FJÚSÁGSEGÍTŐ, WEB- PROGRAMOZÓ

Felvételi minimális ponthatár: 140 pont.

 

A jelöltek később főiskolai alapszakokon folytathatják tanulmányaikat.

***

Jelentkezhetnek: akik ebben az évben sehová nem nyertek felvételt, ill. nem adtak be felvételi kérelmet.

A pótfelvételi eljárásban egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni a SZIE ABK Tanulmányi Osztályán beszerezhető jelentkezési lapon (személyesen vagy postai úton).

 

A tanító szakra az alkalmassági vizsga ingyenes, időpontja: 2011. augusztus 23 kedd

Helye: 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53

 

A jelentkezési határidő: 2011. aug. 9.

 

Addig kell a jelentkezési lapokat beküldeni az alábbi címre:

 

Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220

 

Érdeklődni lehet: 06-57/502-438 és 06-57/502-494 telefonokon

 

A képzésekről részletes tájékoztatót találhatnak a SZIE ABK honlapján: www.abk.szie.hu

 

Szociális munka szak

- 7 féléves alapképzés levelező és nappali tagozaton -

 

Ha Önnek fontos a hatékonyság, a pénztárca, így a családbarát települési/térségi környezet és a minőségi képzés. Továbbra is: tanuljon többet, utazzon kevesebbet! Jöjjön hozzánk Jászberénybe!

 

Miért adjon bizalmat a jászberényi szociális képzésnek?

 • mert gyakorlatorientált képzést biztosít;
 • mert a globális világban képes lesz a társadalmi jelenségek átlátására;
 • mert megtanul projektet, pályázatot írni és menedzselni, közösségek és egyének gondjait kezelni, orvosolni,
 • mert részt tud venni országos és nemzetközi mozgalmakban, együttműködésekben, pályázatokban,
 • mert az interaktív tanár-hallgatói kapcsolatok, a lemaradóknak, illetve az új belépőknek szóló tutori/mentori segítség és a szakmához kapcsolódó hallgatói munkalehetőségek segíthetik azt, hogy a jászberényi szakválasztás mindenkinek siker legyen a Master szakok és a munka világa irányába.

 

Menü - Hallgatói óra-lista

 • Olyan képzést biztosítunk, amellyel lehetséges az erőforrások jobb és integráltabb felhasználása a munkaerő-piaci és foglalkoztatási rendszerrel, valamint a társterületekkel (pl. bűnmegelőzés, ifjúságvédelem, szociális informatika, neveléstudomány, társadalom-és területfejlesztés, munkaügy).
 • A leendő segítő szakemberek a szociális szakma általános követelményeinek, etikai alapelveinek megfelelően szoros kapcsolatban állnak a szociális ellátó intézményekkel.
 • Bekapcsolódhat a tanszék TAMOP pályázataiba. Az Alföld szíve és az Ország Közepe pályázat keretében a megye és a dabasi kistérség szociális szakellátásaiba nyerhet mélyebb bepillantást, így gyakorlati helyet (szerencsés esetben munkahelyet), a vidékfejlesztő szociális munka képzésben pedig az országban elsőként juthat ilyen ismeretekhez, tudásokhoz.

 

Fontos tudni!

A költségtérítés összege levelező tagozaton a szociális munka szakon 128.000 Ft/félév, nappali tagozaton: 81.000 Ft/félév.

Minimális ponthatár: 200 pont

 

Jelentkezhetnek: akik ebben az évben sehová nem nyertek felvételt, ill. nem adtak be felvételi kérelmet. A pótfelvételi eljárásban egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni a SZIE ABK Tanulmányi Osztályán beszerezhető jelentkezési lapon (személyesen vagy postai úton).

A jelentkezési határidő: 2011. aug. 9. Addig kell a jelentkezési lapokat beküldeni az alábbi címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220

Érdeklődni lehet: 06-57/502-438 és 06-57/502-494 telefonokon

A képzésekről és a jelentkezés módjáról részletes tájékoztatót találhatnak a SZIE ABK honlapján (www.abk.szie.hu), illetve a www.felvi.hu oldalon.

 

 

 

Ifjúságsegítő

 

Felsőfokú szakképzés

 

A levelező formában megszervezett, 4 féléves képzés, amely felsőfokú szakképesítést és különböző kreditkedvezményt az a szociális képzésekre és az andragógia szakra.

 

 • Az ifjúságsegítő alapvető feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. A szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítés és -tartás, valamint a párbeszéd kiépítésének segítése. A (veszélyeztetett) fiatalok tanácsadással történő segítése, munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatása. Tevékenységét a szociális- és közművelődési intézményekben, valamint a civil szféra különböző területein, szervezeteiben végzi.
 • Az ifjúságsegítő az egyéb hatáskörökbe tartozó feladatok felismerésére, és a megfelelő intézményes segítség közvetítésére készül fel, valamint különös hangsúllyal prevencióra: annak megelőzésére, hogy gyermekek, fiatalok kisiklott életpályára, krízishelyzetbe kerüljenek.
 • Az ifjúságsegítő szakember, elsősorban, mint kortárs segítő, azokon a színtereken van jelen, ahol lehetősége nyílik a krízishelyzetek megelőzésére, módjában áll felismerni az életvezetési és munkavállalási nehézségeket.

Miért adjon bizalmat a SZIE ABK ifjúságsegítő képzésének?

-          mert megtanít a szakma alapjaira, amely jó belépő lehet mind a munkaerőpiacra, mind az alapszakokra

-          mert gyakorlatorientált képzést biztosít; oktatóink a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának prominensei, illetve a képzés szakmai holdudvarához tartozó szakemberek

-          mert otthonosan fog mozogni az andragógia és a szociális munka témakörökben és elsők között lehet ifjúságsegítő alapszakos hallgató (a MOBILITAS, mint országos szervezet szakmai elképzelése között fontos helyen szerepel az ifjúságsegítő alapszak akkreditációja)

Betölthető munkakör

Ifjúságsegítő FSZ-végzettséggel a szociális-pedagógiai-közművelődési irányokban lehet tevékenykedni. Néhány elem, ahol az ifjúságsegítés kiemelt fontosságú: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, gyermek – és ifjúsági felügyelő,  kulturális szervező,társadalmi jóléti szolgáltatás – szociális segítés, tanácsadás, ifjúsági információs szolgáltatás, pedagógia-mentálhigiénes szolgálat, civil szervezetek.

Fontos tudni!

A költségtérítés összege 82.000 Ft/félév.

Minimális ponthatár: 140 pont.

 

Jelentkezhetnek: akik ebben az évben sehová nem nyertek felvételt, ill. nem adtak be felvételi kérelmet. A pótfelvételi eljárásban egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni a SZIE ABK Tanulmányi Osztályán beszerezhető jelentkezési lapon (személyesen vagy postai úton).

A jelentkezési határidő: 2011. aug. 9. Addig kell a jelentkezési lapokat beküldeni az alábbi címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220

Érdeklődni lehet: 06-57/502-438 és 06-57/502-494 telefonokon

A képzésekről és a jelentkezés módjáról részletes tájékoztatót találhatnak a SZIE ABK honlapján (www.abk.szie.hu), illetve a www.felvi.hu oldalon.

 

Web-programozó

felsőfokú szakképzés

 

A szakképesítéssel betölthető foglalkozás: Számítógéphálózat üzemeltető.

 

A képzés célja, hogy a hallgatók az általános, jogi, pszichológiai és kommunikációs ismereteken túlmenően elsajátítsák a munkájuk ellátásához szükséges gazdasági, szervezési és vezetési ismereteket. Legyenek megfelelő ismereteik a munkavédelem és biztonságtechnika, a minőségbiztosítás területén. Az informatikai alapismereteken, az informatika matematikai alapjain és az algoritmizálási ismereteken túl sajátítsák el a programozás, az adatbázis kezelés, valamint az operációs rendszerek ismereteit és készségeit. Legyen alapos rendszerszervezési, projekttervezési, irányítási ismeretük. Legyenek járatosak a hálózatok és szerverek üzemeltetésében, internetes alkalmazásfejlesztésekben, a design, a tipográfia és a kiadványszerkesztés területén. Legyenek képesek web-programozási, digitalizálási munkák elvégzésre. Ismerjék meg a grafika és multimédia, valamint az információ társadalmi hasznosításának néhány kérdését.

 

Web-programozó képzésünk két fontos alapképesség, kompetencia (a kreativitás és a gyakorlatorientáltság) fejlesztésére irányul.

A képzés az ún. felsőfokú szakképzés (FSZ) struktúrában valósul meg. Ez a képzési modell a hazai felsőoktatás része. Elvégzése felsőfokú szakképesítést ad és egyes alapszakokra is továbblépést biztosít.

 

Fontos tudni!

A költségtérítés összege 82.000 Ft/félév.

Minimális ponthatár: 140 pont.

 

 

Jelentkezhetnek: akik ebben az évben sehová nem nyertek felvételt, ill. nem adtak be felvételi kérelmet. A pótfelvételi eljárásban egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni a SZIE ABK Tanulmányi Osztályán beszerezhető jelentkezési lapon (személyesen vagy postai úton).

A jelentkezési határidő: 2011. aug. 9. Addig kell a jelentkezési lapokat beküldeni az alábbi címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220

Érdeklődni lehet: 06-57/502-438 és 06-57/502-494 telefonokon

A képzésekről és a jelentkezés módjáról részletes tájékoztatót találhatnak a SZIE ABK honlapján (www.abk.szie.hu), illetve a www.felvi.hu oldalon.

 

Idegenforgalmi szakmenedzser

Felsőfokú szakképzés

 

A képzés levelező és nappalis formában megszervezett, 4 féléves, amely felsőfokú szakképesítést és különböző kreditkedvezményt ad a szociális és andragógia alapszakra az intézménybe.

 

A félévek során megtanulhatja a szakma alapjait, amely jó belépő lehet mind a munkaerőpiacra, mind az alapszakokra. A képzésünkben a turisztikai animátor és a hagyomány-alapú turizmus specializáció ritka a képzési palettán, amit hazánk idegenforgalmi régiói mellett más területek munkaerőpiacai is értékelnek.

Az idegenforgalmi képzésben az idegen nyelv tanítására is hangsúlyt helyezünk és otthonosan fog mozogni a turizmus és a menedzsmenttudományokat érintő témakörökben is.

Az idegenforgalmi szakmenedzser munkája során elemző; értékelő, szervező és ellenőrző tevékenységet végez. De feladata lehet a közkapcsolat-építés; a humán menedzseri munka és a vállalkozásfejlesztés is.

Az idegenforgalmi szakmenedzser képzésünkben két fontos képességet (kreativitás és gyakorlatorientáltság) fejleszt. Ennek érdekében a végzett hallgatóknak rendelkezniük kell általános vállalkozási, gazdasági, (főként kisvállalkozási) jogi, kommunikációs, pszichológiai, számítástechnikai, számviteli és adminisztrációs, pénzügyi és adózási, humán, szociológiai-pszichológiai, valamint innovációs, marketing, közkapcsolat-építési ismeretekkel, készségekkel. Mindezek mellett fontos szerepet kap a képzés során az idegen nyelv oktatása és a két specializáció is.

 

Miért ajánljuk a SZIE ABK idegenforgalmi szakmenedzser FSZ képzését?

 

Hazánkban a turizmus kiemelten egyre fontosabb ágazattá válik. Az idegenforgalmi kínálat résztvevői számára vonzó perspektívát jelenthet, javul a turisztikai vállalkozások rentabilitása és versenyképessége, a minőség-orientált, hosszútávú profit-érdekeltség szemléletmód lehet a meghatározó.

Az idegenforgalmi kínálat bővítése érdekében történt fejlesztések a közeljövőben várhatóan megváltoztathatják a lakosság szemléletét is. A turisztikai kereslet bővülésével a lakosság életminősége jelentősen javulhat, az önbecsülés, a térséghez való kapcsolódás is erősödhet.

 

Fontos tudni!

A költségtérítés összege 82.000 Ft/félév.

Minimális ponthatár: 140 pont.

 

 

Jelentkezhetnek: akik ebben az évben sehová nem nyertek felvételt, ill. nem adtak be felvételi kérelmet. A pótfelvételi eljárásban egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni a SZIE ABK Tanulmányi Osztályán beszerezhető jelentkezési lapon (személyesen vagy postai úton).

A jelentkezési határidő: 2011. aug. 9. Addig kell a jelentkezési lapokat beküldeni az alábbi címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220

Érdeklődni lehet: 06-57/502-438 és 06-57/502-494 telefonokon

A képzésekről és a jelentkezés módjáról részletes tájékoztatót találhatnak a SZIE ABK honlapján (www.abk.szie.hu), illetve a www.felvi.hu oldalon.

 

 

 

A képzéshez kapcsolódó tartalmi kérdésekben érdeklődni lehet:

 

Dr. Koltay Tibor s.k

tanszékvezető, főiskolai tanár

web-programozó FSZ-képzés

Koltay.Tibor@abk.szie.hu

Dr. Szarvák Tibor s.k

tanszékvezető, egyetemi docens

szociális munka, ifjúságsegítő és idegenforgalmi szakmenedzser FSZ képzések

Szarvak.Tibor@abk.szie.hu

 

 Hirdetés

Keresés

Ajánló

Szolnok Megyei Napló 2018.12.12. 49.szám
Presztízs magazin 2018. V. évfolyam 2. szám
Médiaajánlat

Hírek röviden


Facebook


Webmail 

Időjárás


Hirdetések

Szavazás

Melyik a legkedveltebb szolnoki hírforrása, honnan értesül leggyakrabban a szolnoki hírekről?


♦ Helyi internetes oldalak (71.43%)


♦ Helyi rádiók (0%)


♦ Helyi televízió (0%)


♦ Ingyenes újságok (28.57%)


♦ Napilap (0%)


Hirdetések

Etarget