Ma 2020. 2. 21, péntek, Eleonóra napja van.

Pályázati lehetőségek szolnokiaknak

2011.11.18 10:35. - Lakatos Éva

 

A 2007-2013 közötti EU-s tervezési, illetve költségvetési ciklus az első olyan teljes időszak, amelyben hazánk teljes jogú Európai Unió tagként szerepel. A lehetőségekről, pályázatokról Hekli István Urat, a megyei Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetőjét kérdeztük.


 

A 2007-2013 közötti EU-s tervezési, illetve költségvetési ciklus az első olyan teljes időszak, amelyben hazánk teljes jogú Európai Unió tagként szerepel.

Arról, hogy ez Jász-Nagykun-Szolnok megyében pontosan mit is jelent, vagyis hogy mennyi, és milyen pályázati lehetőségek vannak jelenleg, illetve hogy hogyan élnek megyénkben az emberek a lehetőségekkel Hekli István Urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési Vezetőjét kérdeztük.

 A felzárkóztatáshoz rendelkezésre álló pályázati lehetőségek 2007-2010 között az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, míg 2011-től az Új Széchenyi Tervben kerültek megfogalmazásra és kiírásra. Ami a vállalkozások gazdaságfejlesztésre rendelkezésre álló lehetőségeit illeti azok egyrészről a Gazdaságfejlesztési Operatív programban – GOP-, másrészről a Regionális Operatív programban –ÉAOP- kerültek meghirdetésre. A ROP régiós felosztásán belül az Észak-alföldi Operatív program I. prioritása a Regionális gazdaságfejlesztés-telephelyfejlesztés, inkubáció, klaszteresedés elősegítése. A II. prioritás –turisztikai fejlesztések – szólnak kifejezetten megyénk ipar, kereskedelem, szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozásai számára.

 

Az előző pályázati ciklus Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázataiból milyen volt az érdeklődés megyénkben?

Ami a számokat és visszaméréseket illeti 2007-2010 között tehát az ÚMFT időszakában a megyéből 814 db GOP-os pályázat került benyújtásra, ami az országos átlag 76%-a . Ebből támogatásra került 499 db, ami az országos átlag 77%-a. A darabszámnál lényegesebb a támogatási összegek összevetése. Ezek alapján a megyéből a GOP-ban 29,9 MrdFt támogatási igény érkezett, ami az országos megyei átlag 84%-a. A jóváhagyott támogatási összeg 18,5 Mrd Ft a megyére, ami az országos megyei átlagnak 98%-a, azaz az elnyert gazdaságfejlesztési pályázati összegben már sikerült az országos átlagnak megfelelő forrásbevonást elérnünk.

A támogatott pályázatok számának megoszlása a vállalkozások mérete szerint 32%-ot tett ki a mikro-vállalkozások, 41%-ot a kisvállalkozások, 18%-ot középvállalkozások, míg 7%-ot a kategóriákba nem tartozó vállalkozások száma.

Azt mindenképp meg kell említeni, hogy az Észak-alföldi Régióba érkező forrásokból a GOP mindössze 8%-ot, az ÉAOP 20%-ot képvisel, legjelentősebb a KÖZOP 43%-kal.

 Az Új Széchenyi Terv, azaz 2011 tavasztól kezdődően Vállalkozásfejlesztési programra napjainkig 196 db pályázat került beadásra a megyében 4,8 MrdFt támogatási összeg igény mellett. Ebből eddig 95 db került jóváhagyásra 2,2 MrdFt összegben.

A regionális operatív programban ÉAOP-  gazdaságfejlesztés, I. prioritáson belül  23 db megyei telephely fejlesztési pályázat került elfogadásra, csaknem 1 MrdFt –os támogatási összegben. A nagyobb léptékű ipartelepítési beruházásoknál 15 projekt részesült összesen 3,3 MrdFt támogatásban. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztésére 15 db terv kapott, együttesen 4,9 MrdFt támogatást a régióban.

A régióban - ÉAOP II. prioritás -  turizmusfejlesztésre 91 projekt kapott támogatást 22,8 MrdFt nagyságban. Ebből legjelentősebb részt 43 turisztikai vonzerő fejlesztésére irányuló elképzelés kapott 17,9 Mrd Ft támogatás mellett.

Érdekes adat, hogy a regionális operatív programban az Észak-alföldön 2007-2011 között csaknem megegyezik a gazdaságfejlesztésre nyújtott összes támogatás a turizmus fejlesztésre nyújtottal ~21-22 Mrd Ft.

 

Hogyan segíti elő a kamara a pályázati lehetőségek széleskörű megismerését?

A pályázni kívánok számára a kamarai infópontok rendelkezésre állását megelőzően már az év elején széleskörű tájékoztató rendezvényeket tartottunk. A hivatalosan 2011. január 14-én elindított Új Széchenyi Terv bemutatásához a Nemzeti fejlesztési Ügynökséggel közösen tájékoztató fórumot rendeztünk február elején, ahol rekordszámban közel 400 érdeklődő jelent meg. Ezt követően a vállalkozások számára meghirdetett legfontosabb gazdaságfejlesztési pályázatok megjelenésével szinte egy időben az azokat kezelő ún. közreműködő szervezetek (MAG ZRT: ÉARFÜ) szakembereivel pályázatismertető konzultációkat tartottunk. Alapoztunk és alapozunk arra a szakértői bázisra, ami pályázati tanácsadás területén megyénkben rendelkezésre áll, így felkért, referenciával rendelkező pályázatírókkal a kistérségekbe is elvittük a legnagyobb érdeklődésre számot tartó gazdaságfejlesztési pályázatok szakértői bemutatását, és a közvetlen szakmai konzultáció lehetőségét. Ezeken a rendezvényeken is kamaránk, tagságtól függetlenül minden megyei vállalkozásnak ingyenes részvételi lehetőséget biztosított.

A fentiekből világosan kitűnik, hogy nem azt vártuk, hogy a kamarai pályázati információs pont szolgáltatásáról valamilyen úton-módon értesülő vállalkozás felkeressen bennünket, hanem a divatos kifejezéssel élve proaktív, kezdeményező módon házhoz vittük az információkat és erről a szokásunkról a későbbiekben sem teszünk le.

Mindannyiunknak, az az alapvető célja, hogy sikeres vállalkozások és minél nagyobb számban lévők működjenek, a megyénkben, ezáltal javuljon a megye gazdasági eltartó képessége is.

Az országban együttesen pedig alapvető a törekvésünk, hogy az EU által hazánk számára a jelenlegi hétéves ciklusra jóváhagyott támogatás keretösszeg minél nagyobb mértékben kihasználásra kerüljön. Ennek az un. abszorpciós képességnek javításában segít kamaránk a pályázati szándék élénkítésével, tanácsadás nyújtásával.

A korrektséghez hozzátartozik,hogy  a szolnoki és jászberényi Új Széchenyi Terv információs ponthoz a VOSZ is működtet hasonlót Szolnokon a JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal egyetemben.

Mik a "Szolnok specifikus" pályázatok?

A megyére fokuszáló pályázatok mindazok a lehetőségek, amelyek a jelenlegi pályázati rendszerben megtalálhatóak, tehát mindegyik tekinthető akár Szolnok specifikusnak is. Bármelyik vállalkozás meg tudja magának találni azt a kiírást, amelyikkel fejlesztési tervét összhangba tudja hozni.

A leginkább érdeklődésre számot tartó pályázatok még mindig az eszközbeszerzésre

-          termelő gép, ipari, ill. szolgáltató berendezés, információs technológiai eszközökre irányulnak.

Mik az újdonságok a pályázati rendszerben?

Az ÚSZT-vel együtt új korábban az ÚMFT-ben nem szereplő kedvezményes hitellehetőséggel kombinált támogatási kiírás jelent meg az Mikrovállalkozások fejlesztése címmel. Eddig a megyében 21 db nyertes pályázat született ebben a kiírásban közel félév alatt. Ennél a konstrukciónál kamaránk a Kombinált Mikrohitelhez jutásnál a KAVOSZ –on keresztül, szolgáltatás közvetítői tevékenységet végez.

 

Jövőre vonatkozó pályázati irányultságok?

A pályázati kiírások, célirányossága, hatásfoka növelésében a jövőre vonatkozóan, iránymutatásul szolgálhatnak az év elején lezárult Észak-alföldi Operatív Program félidős értékelésének szakértői megállapításai.

Ezek szerint a megítélt pályázati források jelentős része a fejlettebb kistérségekben hasznosult a pályázati orientáció ellenére. Ez azt jelenti, hogy nem sikerült arra ösztönözni a pályázó vállalkozásokat, hogy új beruházásaikat hátrányos, vagy halmozottan hátrányos kistérségi telephelyeken valósítsák meg, hiába volt magasabb támogatási arány meghatározva erre az esetre. A jövőre vonatkozó régiós gazdaságfejlesztési pályázati koncepcióban a magas munkanélküliség miatt fókuszba kell helyezni a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket. Megyénkben ez a Tiszafüredi, de tartalmilag beleértendő a Kunszentmártoni, Mezőtúri, és Karcagi kistérség is. Meg kell találni azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek a hátrányos helyzetű kistérségekben való telephelynyitást, vagy fejlesztést fogják ösztönözni.

A továbbiakban a telephelyfejlesztésnél előnyben kell részesíteni a barnamezős (rozsdás) területek rehabilitációját és nyitni a vegyes használatú területek felé. A vállalkozások inkubációja területén, hátrányos térségekben kezdő, illetve gyenge vállalkozásoknak szolgáltatóházak létrehozása lesz kívánatos. Valódi inkubációs házak inkább a megyei jogú városokban, ill. egyetemre, kutatásra alapozott tevékenységnél nyerik el létjogosultságukat.

Ez a megállapítás, miszerint telephelyfejlesztésnél, ipartelepítésnél nem sikerült áttörést elérni a hátrányos helyzetű térségekben szerencsére csak a regionális gazdaságfejlesztési  pályázatokra igaz, mivel a turisztikai fejlesztések területén a régiós források 36%-a került a leghátrányosabb helyzetű kistérségekbe, ahol a kitörési pontnak tartják a turizmust. Sajnos azonban érdemileg nem csökkent a területi koncentráció a szálláshely fejlesztési pályázatoknál, mivel ezek zöme a turisztikailag jelentős térségekben valósult meg.

Turisztikában a fókusz a magas turisztikai potenciális, de hátrányos helyzetű területre helyeződik. A szálláshelyek fejlesztését attrakciókhoz kell kötni, leginkább ahol még nem valósult meg jelentős szálláshely fejlesztés. A térségi turisztikai desztináció menedzsment mielőbbi indítását meg kell kezdeni és hangsúlyt kell helyezni a regionális koordinációra is.

Térségi alapon összehangolt programcsomagok támogatása lenne kívánatos, több kisebb és jó minőségű, összehangolt fejlesztés mellett a néhány nagy helyett.

Az Új Széchenyi Terv pályázati adminisztrációja jelentősen egyszerűsödött, de nem az érdemi részben, hiszen a projekt tartalmi kifejtése, bemutatása, indoklása, hatékonyságának, megalapozottságának ismertetése, bizonyítása képezi a bírálat alapját. Inkább az olyan, sokszor időt rabló igazolások benyújtásától tekint el az adminisztrációs rendszer, amit az értékelők is be tudnak szerezni legtöbbször. elektronikusan.

Miben segítenek az információs pontok a vállalkozásoknak?

Leginkább az eligazodásban, tisztánlátásban. Azt is kihangsúlyozzuk a vállalkozói megkereséseknél, hogy csak olyan beruházást szabad megvalósítani pályázati támogatás segítségével, amelyet anélkül is megérne végrehajtani. Mi a beruházási szándékhoz keresünk, ajánlunk megfelelő pályázati kiírást a hozzánk fordulóknak és nem fordítva. Segítünk az értelmezésben, a feltételrendszernek való megfelelőség tisztázásában. Amennyiben a vállalkozás vezetése úgy dönt, hogy a cégen belül felelős munkatárs, ill. azok  egy csoportja készíti el a gazdaságfejlesztési pályázatot, úgy számukra konzultációs lehetőséget biztosítunk egy-egy részletkérdés tisztázásához. Amennyiben igénylik úgy tudunk számukra referenciával rendelkező megyei pályázatírói listát megadni, akik közül kiválaszthatják a számikra megfelelő megbízásos pályázatírót. intézményes segítségül pedig ajánljuk számukra a Széchenyi terv programiroda szolnoki tanácsadóit, amely irodával együttműködési megállapodással rendelkezünk, hiszen közös a célunk legyen minél több sikeresen pályázó és megvalósuló gazdaságfejlesztési beruházás a  megyénkben.

 Hirdetés

Keresés

Ajánló

Szolnok Megyei Napló 2020.02.19 (7. szám)
Presztízs tél 2019
Médiaajánlat

Hírek röviden


Facebook


Webmail 

Időjárás


Hirdetések

Szavazás

Melyik a legkedveltebb szolnoki hírforrása, honnan értesül leggyakrabban a szolnoki hírekről?


♦ Helyi internetes oldalak (71.43%)


♦ Helyi rádiók (0%)


♦ Helyi televízió (0%)


♦ Ingyenes újságok (28.57%)


♦ Napilap (0%)


Hirdetések

Etarget