Ma 2020. 8. 13, csütörtök, Ipoly napja van.

Díjazták a hátrányos helyzetű tanulókat

2012.12.06 15:29. - Kovács Janka

 

Szolnok megye önkormányzata elismerésben részesítette azokat a hátrányos helyzetű fiatalokat, akik az év során kiemelkedő eredményt értek el.


 

Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Munkabizottsága első alkalommal 2005. évben kezdeményezte a halmozottan hátrányos helyzetű - különös tekintettel a mélyszegénységben élő cigány/roma nemzetiségi származású - alap- és középfokú oktatási intézmények tanulóinak, a város integrációs törekvéseivel összhangban lévő kiemelkedő teljesítményének elismerését.

A program sikerére és az érintett korcsoport tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésére gyakorolt kedvező motivációs hatásra figyelemmel, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlési határozattal döntött arról, hogy a - szociálisan rászorulók körébe sorolható - tanulók elismerésére kidolgozott elvek alapján, tovább kell folytatni a Szolnok Megyei Jogú Város területén állandó lakhellyel rendelkező, tanulmányi, kulturális, művészeti, közösségi és sport területen kiemelkedő tevékenységet végzett hátrányos helyzetű tanulók jutalmazását, évi egy alkalommal.

A rendelkezésre álló 550 ezer forintos keretből, 2012 évben 47 fő  - 40 fő általános iskolás (13 fő alsó-tagozatos, 27 fő felső-tagozatos), és 7 fő középfokú oktatási intézményben tanuló, elsősorban mélyszegénységben élő cigány/roma származású - szolnoki állandó lakhellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló teljesítménye kerül elismerésre. Olyan diákoké, akik - egyéni és családi hátrányaik ellenére - tanulmányi előmenetelét szorgalom és aktivitás jellemzi, az iskolalátogatási fegyelme példaértékű, a tanévben igazolatlan hiányzása nem volt, valamint közösségeikben kiemelkedő - szervező, kulturális, sport, illetve művészeti - tevékenységet végeznek, és eredményeikkel pozitívan hatnak a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók helyi megítélésére, segítik a helyi közösség integrációs érdekeinek, és társadalmi felzárkózási célkitűzéseinek érvényesülését.

A város Integrációs Programjában rögzített fenti szakmai cél, az elmúlt 7 évben egyre hatékonyabban szolgálta a tanulási készségek javulását, és a tanulási utak erősödését. Az oktatási intézmények javaslataiban megjelölt tanulók összetételében domináns a felső-tagozaton és a minőségi szakképzésben résztvevők aránya. A diákok egy jól behatárolható köre kiegyensúlyozott teljesítményével, évek óta a díjazottak között szerepel, amely a tudásközpontú értékszemlélet kialakulását, a társadalmi felzárkózás és az ezzel együtt járó társadalmi pozíció-váltás határozott szándékát jelzi a szegényebb családokban is.

Örvendetes, hogy azon oktatási intézmények, melyekben átlagot meghaladóan jelennek meg hátrányos helyzetű tanulók, egyre nagyobb szerepet vállalnak az elismerés közösségi presztízsének megteremtésében. Ez egyrészről magasabb teljesítmény-elvárásban, és a felterjesztett tanulók folyamatosan emelkedő számában nyilvánul meg. 2012. évben az Integrációs Munkabizottság tovább bővítette az elismerésre való megfelelőség szempontrendszerét, ezzel is biztosítva a minőségi teljesítményt elérők erkölcsi megerősítését. A szigorodó feltételek alapján, 10 intézményi javaslat - 3 középfokú és 7 alapfokú - személyre szóló ajánlásából választotta ki a leginkább példaértékűen teljesítő 47 díjazottat.

 

-Szolnok Megyei Jogú Város ÖnkormányzataHirdetés

Keresés

Ajánló

Szolnok Megyei Napló 2020.08.12. 31.szám
Preszízs magazin 2020. tavasz
Médiaajánlat

Hírek röviden


Facebook


Webmail 

Időjárás


Hirdetések

Szavazás

Melyik a legkedveltebb szolnoki hírforrása, honnan értesül leggyakrabban a szolnoki hírekről?


♦ Helyi internetes oldalak (71.43%)


♦ Helyi rádiók (0%)


♦ Helyi televízió (0%)


♦ Ingyenes újságok (28.57%)


♦ Napilap (0%)


Hirdetések

Etarget